Privatumo sąlygos

 

1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - "mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - e-parduotuvė) Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.

Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės

Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • apdorotume Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;
  • išspręstume problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.

Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti.

Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@mgm.lt arba paštu.

Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje.

Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

8. Pristatymas

Prekes nemokamai galite atsiimti mgm.lt biuruose, kontaktuose nurodytais adresais.

Prekių pristatymas yra nemokamas, jeigu užsakymo suma - 35 EUR ir didesnė (Prekių pristatymo įkainiai stogo dangoms, skardos lankstiniams, lietvamzdžiams ir latakams, drenažinėms membranoms, polietileno, statybinėms ir šienainio plėvelėms, pamatų kategorijos prekėms ir kopėčioms nustatomi kiekvienu atveju atskirai, su klientu susisiekus mgm.lt administratoriui (-ei)).

Į Kuršių Neriją pristatymas papildomai kainuoja 60 EUR.

Sunkioms, sveriančioms virš 30 kg, siūlome užnešimo paslaugą. Jos neužsakius, kurjeriui turėsite padėti patys arba siunta bus pristatyta tik iki namo, esančio užsakyme nurodytu adresu.

Užnešimo paslaugos kaina: 12 EUR.

Prekės pristatomos visoje Lietuvoje.

9. Baigiamosios nuostatos

Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.